પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2023 | Pandit Dindayal Awas Yojana 2023

Pandit Dindayal Awas Yojana 2023: ગુજરાત સરકારે રાજ્યમાં વસતા વંચિત પરિવારોને સહાયતા આપવા માટે પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના શરૂ કરી છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય આદિવાસી જૂથો, વિચરતી જાતિઓ, પછાત વર્ગ અને અનુસૂચિત જનજાતિના લોકો સહિત જર્જરિત સ્થિતિમાં રહેતા નિરાધારોના માથા પર છત પ્રદાન કરવાનો છે.

Pandit Dindayal Awas Yojana 2023
Pandit Dindayal Awas Yojana 2023

આ પરિવારો કે જેઓ પોતાનું કોંક્રીટનું મકાન બનાવી શકતા નથી તેઓને આ કાર્યક્રમ હેઠળ સરકાર તરફથી આર્થિક સહાય મળશે. પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના ગરીબોના જીવનધોરણને ઉન્નત બનાવવા અને તેમના માટે સારું ભવિષ્ય પ્રદાન કરવાના વિઝન સાથે શરૂ કરવામાં આવી છે.

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2023

સરકારી યોજનાનું નામપંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2023
યોજના પ્રસિદ્ધ કરનારઇ-સમાજ કલ્યાણ ગુજરાત સરકાર
મળવાપાત્ર સહાયની રાશિરૂ. 1,20,000/-
અધિકૃત વેબસાઇટesamajkalyan.gujarat.gov.in

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય 2023

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના આર્થિક રીતે વંચિત અને ગરીબ પરિવારો માટે નવા ઘરો બાંધીને ગુજરાત રાજ્યમાં વંચિતો માટે નવી શરૂઆત પૂરી પાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ સમાવિષ્ટ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય આદિવાસી, વિચરતી અને પછાત જાતિઓ સાથે અનુસૂચિત જનજાતિના લોકોને તેમના પોતાના નિવાસસ્થાનમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે સશક્તિકરણ કરવાનો છે.

આ પ્રોગ્રામનો અંતિમ ધ્યેય એ છે કે જેઓ આર્થિક રીતે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે તેમના માટે વધુ સારા જીવન તરફનો માર્ગ પ્રદાન કરવાનો છે, અને તેમને સલામતી અને સ્થિરતાની ભાવના પ્રદાન કરવાનો છે જે તેમના પોતાના ઘરની માલિકી સાથે આવે છે.

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજનાનો લાભ કોણ-કોણ લઇ શકે છે?

 • આ પ્રોગ્રામ માટે લાયક બનવા માટે, પ્રાપ્તકર્તાએ ગુજરાત રાજ્યમાં રહેતું હોવું આવશ્યક છે. વધુમાં, જેઓ સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ, આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ, ગરીબ કુટુંબ અથવા રાજ્યમાં વિચરતી/મુક્ત જાતિઓનો ભાગ છે તેમના માટે પાત્રતા આરક્ષિત છે.
 • તે પણ જરૂરી છે કે વ્યક્તિનું પોતાનું કાચું રહેઠાણ હોય. વાજબીતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, ન તો લાભાર્થી કે પરિવારના કોઈપણ સભ્ય પહેલાથી જ કાયમી રહેઠાણ અથવા પ્લોટ ધરાવી શકતા નથી.
 • જો આવી મિલકત અસ્તિત્વમાં છે, તો અરજદારને પ્રોગ્રામ લાભો માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.
 • પંડિત દિન દયાળ આવાસ યોજના દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતા લાભો માટે લાયક બનવા માટે, ગ્રામીણ લાભાર્થીઓની કુટુંબની વાર્ષિક આવક હોવી આવશ્યક છે જે રૂ.થી વધુ ન હોય. 1,20,000.
 • તેવી જ રીતે, શહેરી લાભાર્થીઓ માટે આવક મર્યાદા રૂ. 1,50,000.
 • એ નોંધવું અગત્યનું છે કે જો આવક આ મર્યાદા કરતાં વધી જાય, તો લાભાર્થીને યોજના માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.
 • વધુમાં, તે જરૂરી છે કે લાભાર્થીના પરિવાર પાસે લાભો માટે પાત્ર બનવા માટે કોઈ સરકારી અધિકારી ન હોવા જોઈએ.
 • બી.પી.એલ (BPL) કાર્ડ ધારક હોય તેમને આ યોજનામાં પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે.

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2023 માટે કોણ-કોણ અરજી શકે છે?

 • આ યોજનામાં અરજી કરનાર વ્યક્તિ ગુજરાત રાજ્યનો રહેવાસી હોવો જોઈએ.
 • આ યોજનામાં અરજી કરનાર વ્યક્તિ ગુજરાત રાજ્યનો સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ, આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ અને ગરીબ પરિવાર, વિચરતી/વિમુકત જનજાતિમાં સમાવેશ થતો હોવો જોઈએ.
 • આ યોજનામાં અરજી કરનાર વ્યક્તિ કે પરિવાર પાસે પોતાનું કાચું મકાન હોવું આવશ્યક છે.
 • આ યોજનામાં અરજી કરનાર વ્યક્તિ કે પરિવારએ ગુજરાત સરકારના અન્ય કોઈ ખાતામાંથી અન્ય યોજનાનો લાભ મેળવેલ ન હોવો જોઈએ.
 • આ યોજનામાં અરજી કરનાર પરિવારમાં કોઈ અન્ય વ્યક્તિ પાસે પાકું મકાન કે પ્લોટ ન હોવો જોઈએ. જો પાકું મકાન કે પ્લોટ હોય તો તેવા વ્યક્તિ કે પરિવાર આ યોજનામાં અરજી કરવા પાત્ર ગણાશે નહીં.
 • આ યોજનામાં અરજી કરનાર જો ગ્રામ્ય (રુરલ) વિસ્તારનો હોય, તો તેના પરિવારની વાર્ષિક આવક રૂ. 1 લાખ 20 હજારથી વધુ ન હોવી જોઇએ.જો આવક તેના કરતાં વધુ હસે તો તેના આ યોજનામાં અરજી કરવા પાત્ર ગણાશે નહીં.
 • જો યોજનામાં અરજી કરનાર શહેરી (સિટી) વિસ્તારનો હોય તો તેના પરિવારની વાર્ષિક આવક રૂ. 1 લાખ 50 હજારથી વધુ ન હોવી જોઈએ. જો આવક તેના કરતાં વધુ હસે તો તેના આ યોજનામાં અરજી કરવા પાત્ર ગણાશે નહીં.
 • આ યોજનામાં અરજી કરવા માંગતા પરિવારમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ સરકારી અધિકારી ન હોવો જોઈએ.
 • જો બી.પી.એલ (BPL Card) કાર્ડ ધારક હોય તેમને આ યોજનામાં પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે.

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2023 માં ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી?

પ્રથમ પગલું : સૌપ્રથમ તમારે ઈ-સમાજ કલ્યાણની વેબસાઈટ esamajkalyan.gujarat.gov.in ઉપર જવાનું રહેશે. ત્યાર બાદ તમારે તે વેબસાઈટમાં લોગીન કરવાનું રહેશે (યુઝર આઇડી તથા પાસવર્ડના આધારે લોગીન કરવું).

નોંધ : જો તમે પહેલેથી ઇ-સમાજ કલ્યાણની વેબસાઈટ ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરેલું નથી તો તમારે પહેલા વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે તથા રજીસ્ટ્રેશન કરતી વખતે તમને જે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ આપવામાં આવે તે યાદ રાખો કાતો ક્યાંય નોધી લો, કેમ કે ઇ-સમાજ કલ્યાણની વેબસાઈટ પર લોગીન કરતી વખતે યુઝર આઇડી તથા પાસવર્ડની જરૂર પડે છે

દ્વિતીય પગલું : ઈ-સમાજ કલ્યાણની વેબસાઈટ લોગીન કર્યા પછી તમારે નિયામક જાતિ વિકાસ કલ્યાણના મેનૂમાં પંડિત દીન દયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજનાના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

ત્યારબાદ તમારે પ્રથમ હપ્તા માટે અરજી કરો તેમાં ક્લિક કરવાનું રહેશે.

તૃતીય પગલું : ત્યારબાદ તમારે તમારી વ્યક્તિગત વિગત ભરવાનું પેજ જોવા મળશે. આ પેજમાં તમારે તમારી બધી વ્યકિતગત માહિતી ભરવાની રહેશે જેમ કે પાસપોર્ટ સાઈડનો ફોટો અપલોડ કરવો, અટક સાથેનું નામ લખવું, મોબાઈલ નંબર, તમારુ સરનામું, તમારી વાર્ષિક આવક કેટલી છે, તમે ક્યાં વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છો, કુટુંબના સભ્યોની સંખ્યા કેટલી છે, બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર વગેરે વગેરે વિગતોનો સમાવેશ થાય છે.આ માહિતી સંપુર્ણ સાચી અને પૂરી ભરાઈ ગયા પછી તમારે Save And Next બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

એકવાર ત્રીજું પગલું સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ ગયા પછી, એક નવું પૃષ્ઠ પોપ અપ થશે જેમાં તમારે વિવિધ દસ્તાવેજો ઑનલાઇન સબમિટ કરવાની જરૂર પડશે. આ દસ્તાવેજોમાં તમારી બેંક પાસબુકના પ્રથમ પાનાનો ફોટો, આવકનું પ્રમાણપત્ર, જાતિ પ્રમાણપત્ર અને અન્ય સંબંધિત કાગળોનો સમાવેશ થાય છે. ખાતરી કરો કે અપલોડ કરવાના તમામ દસ્તાવેજો 1MB કરતા વધુ કદના ન હોય. દસ્તાવેજો અપલોડ થયા પછી, “સાચવો અને આગળ” બટન પર ક્લિક કરો. પછી એક નવું પૃષ્ઠ દેખાશે જ્યાં તમારે નિયમો અને શરતો વાંચવી અને સ્વીકારવી પડશે.

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2023 માટે રજૂ કરવાના દસ્તાવેજ

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2023 માટે જરૂરી કાગળોની વ્યાપક સૂચિ અહીં છે, જેમાં ઑફલાઇન, ઑનલાઇન અને સબમિશન પ્રક્રિયાને આવરી લેવામાં આવી છે.

 • રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળીનું બિલ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, ચૂંટણી કાર્ડ આમાંથી કોઈ પણ એક) (Proof of residence) 
 • આવકનો દાખલો (Income pattern)
 • જાતિનો દાખલો (An example of caste)
 • તલાટી કમ મંત્રી દ્વારા આપવામાં આવતું પ્રમાણપત્ર
 • બેંક એકાઉન્ટનીપાસબુક (Bank account passbook)
 • અરજદારનો પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો
 • મકાન બાંધકામ કરવાની રજા ચિઠ્ઠી
 • બી.પી.એલ (BPL) કાર્ડ 
 • પતિના મરણ નો દાખલો (જો વિધવા હોય તો)
 • બીજા અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2023 માં લાભાર્થીને સહાયની રકમ

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2023માં અરજી કરનાર લાભાર્થીને કુલ રૂ. 1,20,000/-ની સહાય મળવાપાત્ર થશે. આ રકમની રાશિની ચુકવણી ત્રણ અલગ અલગ મૂલ્યની રકમ હપ્તા સ્વરૂપે લાભાર્થીના બેંક એકાઉન્ટમાં જમાં થશે.

પ્રથમ રાશી : પ્રથમ રાશીની રકમ રૂ. 40,000/- નો હશે. આ રકમ લાભાર્થીને નવુ પાકું મકાન/ઘરનું ચણતર કામ શરૂ કરવા માટે આપવામાં આવશે.

દ્વિતીય રાશિ : બીજી રાશિની રકમ રૂ. 60,000/- નો હશે. આ રકમ લાભાર્થીને મકાન/ઘરનું સ્તર લેટર લેવલે પહોંચતા મળે છે.

તૃતીય રાશિ : ત્રીજી અને અંતિમ રાશિની રકમ રૂ. 20,000/- છે.આ રાશિની રકમ લાભાર્થીનું મકાન/ઘર પૂર્ણ થવા પર હોય ત્યારે મળવાપાત્ર થશે.

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2023 માટે અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો

ઈ-સમાજ કલ્યાણ માટેનું ઓનલાઈન પોર્ટલ પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના માટે સરળતાથી ડાઉનલોડ કરી શકાય તેવું એપ્લિકેશન ફોર્મ આપે છે. રસ ધરાવતા અરજદારોને ઍક્સેસ કરવા અને પૂર્ણ કરવા માટે આ ફોર્મ વેબસાઇટ પર સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે.

રાજ્યમાં સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે વંચિત પૃષ્ઠભૂમિ, આર્થિક રીતે સંઘર્ષ કરતા વર્ગો અને વિચરતી જાતિઓમાંથી ઘરવિહોણા લોકોને આવાસ સહાય પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશ્યથી ગાંધીનગરમાં વિક્ષ્ટિ જાતિ કલ્યાણ કાચારીના નિયામક નવી પહેલનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજનાના ભાગરૂપે, પાત્રતા ધરાવતા અરજદારો esamajkalyan.gujarat.gov.in પોર્ટલ પર 1લી મેથી 31મી મે, 2023 વચ્ચે ઓનલાઈન અરજીઓ સબમિટ કરી શકે છે.

સરકારે પાત્રતા માટે ચોક્કસ માપદંડો નક્કી કર્યા છે, અને જેઓ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે તેઓને આ પ્રોગ્રામનો લાભ લેવાની તક મળશે.

FAQs:-

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજનાનો લાભ કોણ-કોણ લઈ શકે છે?

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના એવી વ્યક્તિઓને મદદ કરે છે જેઓ ગુજરાત રાજ્યમાં પૂરા કરવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. આ પહેલનો હેતુ સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે વંચિત, આર્થિક રીતે વંચિત, અનુસૂચિત જનજાતિ અથવા વિચરતી મુક્ત જાતિના લોકોને સહાય પૂરી પાડવાનો છે. જેઓને તેની સૌથી વધુ જરૂર હોય તેમના માટે લાભ લેવા અને તેમના જીવનમાં પરિવર્તન લાવવા માટે આ એક શ્રેષ્ઠ તક છે.

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજનામાં મળવાપાત્ર સહાયની રાશિ કેટલી હોય છે?

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજનામાં મળવાપાત્ર સહાયની રાશિ રૂ. 1,20,000/- હોય છે.

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજનાની અધિકૃત વેબસાઇટ કઈ છે?

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના અધિકૃત વેબસાઇટ https://esamajkalyan.gujarat.gov.in છે.

also read:-

Leave a Comment