GPSC State Tax Inspector Recruitment 2023: Notification, Vacancy, Apply Now, Exam Dates

GPSC State Tax Inspector Recruitment 2023: GPSC એ તાજેતરમાં વર્ષ 2023 માટે સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર નોટિફિકેશન બહાર પાડવાની જાહેરાત કરી છે. જો કે આ માત્ર એક સંક્ષિપ્ત સૂચના છે, 24મી ઓગસ્ટ, 2023ના રોજ એક વ્યાપક સૂચના પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.

GPSC State Tax Inspector Recruitment 2023
GPSC State Tax Inspector Recruitment 2023

ભરતી અભિયાનમાં કુલ 67 જગ્યાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, અને મહત્વાકાંક્ષી ઉમેદવારો પાત્રતા, પસંદગી પ્રક્રિયા, અભ્યાસક્રમ, પરીક્ષા પેટર્ન, મહત્વપૂર્ણ તારીખો અને અન્ય સંબંધિત માહિતીને લગતી તમામ જરૂરી વિગતો નીચેના લેખમાં મેળવી શકે છે. તેથી, જો તમે જાહેર ક્ષેત્રમાં તમારી કારકિર્દીની શરૂઆત કરવા માંગતા હો, તો આ તમારી સુવર્ણ તક હોઈ શકે છે.

 • 24મી ઓગસ્ટ, 2023થી શરૂ થઈને, GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઈન્સ્પેક્ટરની ભરતી ફક્ત ઑનલાઇન ચેનલો દ્વારા જ અરજીઓ સ્વીકારશે.
 • જેઓ સામાન્ય કેટેગરીમાં આવે છે તેઓ અરજી કરવા માટે 20 થી 35 વર્ષની વચ્ચેના હોવા જોઈએ, પરંતુ ચોક્કસ શ્રેણીઓ માટે કેટલીક વય મુક્તિ છે.
 • પસંદગી પ્રક્રિયાને બે તબક્કામાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે: પ્રારંભિક રાઉન્ડ અને મુખ્ય, જે બંને રાજ્ય કર નિરીક્ષક તરીકે સ્થાન મેળવવા માટે નિર્ણાયક છે.
GPSC State Tax Inspector Recruitment 2023: Important Details
Name of OrganizationGujarat Public Service Commission (GPSC) 
GPSC STI Exam Full FormGPSC State Tax Inspector Exam
Exam Conducting BodyGPSC
Post NameState Tax Inspector 
Total Vacancy67
Application Start Date24th August 2023
Last Date to ApplyTo Be Announced
Screening Test DateTo Be Announced
Screening Test Result To Be Announced
Mains Exam DateTo Be Announced
StateGovernment Jobs In Gujarat
QualificationGraduates

GPSC State Tax Inspector Vacancy 2023

GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર ભરતી 2023 એ 67 જોબ ઓપનિંગની ઉપલબ્ધતાની જાહેરાત કરી છે. વિવિધ શ્રેણીઓ અનુસાર GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટરની ખાલી જગ્યાઓનું વિભાજન નીચે મુજબ છે:

GPSC STI Vacancy 2023
TotalUREWSSEBCSCST
6730617410

How to Apply Online for GPSC State Tax Inspector Recruitment 2023?

ગુજરાત રાજ્ય કર નિરીક્ષકની ભૂમિકા માટે અરજી કરવા માટે, ઉમેદવારોએ તેમની અરજીઓ ઑનલાઇન પ્લેટફોર્મ દ્વારા સબમિટ કરવાની જરૂર છે. અરજદારોની સગવડતા માટે નીચેના પગલાં આપવામાં આવ્યા છે.

પગલું 1: ગુજરાત સરકારના OJAS એપ્લિકેશન પોર્ટલની મુલાકાત લો.

પગલું 2: વિભાગનું નામ પસંદ કરો.

પગલું 3: GPSC STI પોસ્ટની સામે “લાગુ કરો” બટન પર ક્લિક કરો. ઉલ્લેખિત વિગતો વાંચો, અને ‘હવે અરજી કરો’ પર ક્લિક કરો.

પગલું 4: લોગિન આઈડી અને પાસવર્ડ જનરેટ કરવા માટે તમારી જાતને નોંધણી કરો.

પગલું 5: ગુજરાત STI ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ કાળજીપૂર્વક ભરો.

પગલું 6: પાસપોર્ટ-કદના ફોટોગ્રાફ્સ, તમારા હસ્તાક્ષરનું સ્કેન વગેરે જેવા જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.

પગલું 7: એપ્લિકેશન ફી ચૂકવો અને ઑનલાઇન અરજી સબમિટ કરો.

GPSC State Tax Inspector Application Fee

જ્યારે GPSC STI ની સ્થિતિ સુરક્ષિત કરવા માંગતા હોય, ત્યારે અરજદારોને અનુરૂપ અરજી ફીની નોંધ લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ ફી અરજી સબમિટ કરનાર વ્યક્તિની શ્રેણી અનુસાર બદલાય છે. વધુ વિગતો માટે કૃપા કરીને નીચેનો સંદર્ભ લો.

 • સામાન્ય (યુઆર) કેટેગરીઝ માટે અરજી ફી રૂ. 100/-
 • ઓબીસી શ્રેણીઓ માટે અરજી ફી રૂ. 100/-
 • SC/ST ઉમેદવારો માટે અરજી ફી શૂન્ય છે.

GPSC State Tax Inspector Selection Process 2023

GPSC ભરતી પ્રક્રિયા દ્વારા રાજ્ય કર નિરીક્ષક બનવા માટે, અરજદારોએ પરીક્ષાના બે સખત તબક્કા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવા આવશ્યક છે. GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટરની જગ્યાઓ માટેની પસંદગી પ્રક્રિયા નીચે મુજબ રચાયેલ છે:

Stage 1: Preliminary Exam / Prelims / Screening Test

આ તબક્કામાં સામાન્ય વિજ્ઞાનનું એક પેપર હશે જે 200 પ્રશ્નો સાથે 200 ગુણનું હશે. ફાળવેલ સમય 2 કલાકનો રહેશે. પરીક્ષાના સંચાલનની પદ્ધતિ ઑફલાઇન મોડમાં રહેશે અને પ્રશ્નો ઉદ્દેશ્ય (MCQ) આધારિત હશે.

Stage 2: Mains Exam

મૂલ્યાંકનનો મુખ્ય તબક્કો ગુજરાતી, અંગ્રેજી, સામાન્ય વિજ્ઞાન 1 અને સામાન્ય વિજ્ઞાન 2 સહિત ચાર અલગ-અલગ પેપરથી બનેલો હશે, જેમાં પ્રત્યેક 100 ગુણના છે. ઉમેદવારો પાસે દરેક પેપર પૂર્ણ કરવા માટે ત્રણ કલાકનો સમય હશે, અને પરીક્ષા ઑફલાઇન માધ્યમથી લેવામાં આવશે, જેમાં લેખિત જવાબોની જરૂર પડશે. ઉમેદવારની પસંદગી માટેની આખરી મેરિટ લિસ્ટ માત્ર તેમને મૂલ્યાંકનના આ તબક્કામાં મેળવેલા માર્ક્સ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.

GPSC State Tax Inspector Eligibility Criteria 2023

ઉમેદવારોએ પરીક્ષા માટે અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર પાત્રતા માપદંડ (ઉંમર, રાષ્ટ્રીયતા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વગેરે)માંથી પસાર થવું આવશ્યક છે:

GPSC STI Age Limit

GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર રિક્રુટમેન્ટ 2021 નોટિફિકેશન દ્વારા દર્શાવેલ માર્ગદર્શિકા મુજબ, સામાન્ય અથવા અસુરક્ષિત કેટેગરીની વ્યક્તિઓ માટે અનુમતિપાત્ર વય શ્રેણી 20 થી 35 વર્ષની વચ્ચેની છે. જો કે, વ્યક્તિઓની અમુક શ્રેણીઓ છે જેમને સમાન સૂચનાના આધારે વયમાં છૂટછાટ આપવામાં આવી છે.

 • મહિલા ઉમેદવારો માટે ઉંમરમાં છૂટછાટ 5 વર્ષની છે.
 • ભૂતપૂર્વ સૈનિક/અધિકારીઓ માટે ઉંમરમાં છૂટછાટ 5 વર્ષ છે.
 • શારીરિક રીતે અક્ષમ (PH) ઉમેદવારો માટે વયમાં છૂટછાટ 10 વર્ષ સુધી છે.

GPSC State Tax Inspector Educational Qualifications

GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર પરીક્ષા માટે વિચારણા કરવા માટે, ઉમેદવારોએ ભારતની માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી ધરાવવી આવશ્યક છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતી કે હિન્દી ભાષા પર મજબૂત કમાન્ડ જરૂરી છે. જેઓ સ્નાતકના અંતિમ વર્ષમાં છે તેઓ પણ પરીક્ષા માટે અરજી કરવા માટે આવકાર્ય છે.

Gujarat State Tax Inspector Other Eligibility Conditions

 • ઉમેદવારો ભારત, ભૂટાન અથવા નેપાળના નાગરિક હોવા આવશ્યક છે.
 • ઉમેદવારો સામે કોઈ ગુનાહિત રેકોર્ડ બાકી ન હોવો જોઈએ.
 • GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટરની પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માટે કોઈ અગાઉના અનુભવની આવશ્યકતા નથી.

GPSC State Tax Inspector Syllabus 2023

ઉમેદવારોને તેમની પરીક્ષાની તૈયારીની અસરકારક રીતે યોજના બનાવવા માટે GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર અભ્યાસક્રમની કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરવાની ખૂબ ભલામણ કરવામાં આવે છે. આ વિભાગમાં, અમે ઉમેદવારોને તેમના અભ્યાસના પ્રયત્નોમાં મદદ કરવા માટે GPSC STI પ્રારંભિક અને મુખ્ય બંને પરીક્ષાઓ માટેના અભ્યાસક્રમનું વ્યાપક વિરામ પ્રદાન કર્યું છે.

Syllabus of GPSC STI Prelims Exam

પ્રારંભિક તબક્કામાં સામાન્ય વિજ્ઞાનનું માત્ર એક પેપર હશે જેમાં વિષયો હશે:

 • ઇતિહાસ
 • સાંસ્કૃતિક વારસો
 • ભારતીય રાજનીતિ
 • ભારતીય અર્થતંત્ર
 • ભૂગોળ
 • વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
 • તાર્કિક અને વિશ્લેષણાત્મક ક્ષમતા
 • વર્તમાન બાબતો

Syllabus of GPSC STI Mains Exam

કુલ 4 પેપર હશે જે મુખ્ય તબક્કામાં યોજાશે:

પેપર 1 નો અભ્યાસક્રમ: ગુજરાતી

 • નિબંધ લેખન
 • અનુવાદ
 • વિચારોનો વિસ્તાર
 • ચર્ચાપત્ર
 • પત્રવ્યવહાર
 • મીડિયા નિવેદન
 • ગુજરાતી વ્યાકરણના વિષયો

પેપર 2 નો અભ્યાસક્રમ: અંગ્રેજી

 • નિબંધ લેખન
 • અહેવાલ લેખન
 • પત્ર લેખન
 • દ્રશ્ય માહિતી પર લેખન
 • ઔપચારિક ભાષણ
 • ચોક્કસ લેખન
 • વાંચન સમજ
 • અંગ્રેજી વ્યાકરણના વિષયો
 • અનુવાદ

પેપર 3 નો અભ્યાસક્રમ: સામાન્ય વિજ્ઞાન 1

 • ઇતિહાસ
 • સાંસ્કૃતિક વારસો
 • ભૂગોળ
 • વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી

પેપર 4 નો અભ્યાસક્રમ: સામાન્ય વિજ્ઞાન 2

ભારતીય રાજનીતિ
નીતિશાસ્ત્ર
કોમર્સ અને મેનેજમેન્ટ
ભારતીય અર્થતંત્ર
વર્તમાન બાબતો

GPSC State Tax Inspector Exam Pattern 2023

અગાઉના ફકરાઓમાં અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, GPSC રાજ્ય કર નિરીક્ષક પરીક્ષાને બે અલગ-અલગ તબક્કાઓમાં સંરચિત કરવામાં આવી છે, જેમ કે, પ્રિલિમ્સ અને મેન્સ. હવે આપણા માટે GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર પરીક્ષા પેટર્નમાં વધુ ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરવો અને બંને તબક્કાઓનું વિગતવાર વિશ્લેષણ કરવું આવશ્યક છે.

પ્રિલિમ સ્ટેજની પરીક્ષા પેટર્ન:

Paper/ SubjectTotal QuestionsTime Allotted Question TypeTotal MarksNegative Marking Mode of Examination 
General Science 200 2 hoursMCQ 2000.3 marks for each incorrect answerOffline

મુખ્ય તબક્કાની પરીક્ષા પેટર્ન:

Subject/ Paper Exam Type Time Allotted Mode of Examination Total Marks
Gujarati Descriptive (written) exam3 hoursOffline100
English 3 hoursOffline100
General Science 13 hoursOffline100
General Science 23 hoursOffline100
GPSC State Tax Inspector Mains Total Marks400

GPSC State Tax Inspector Exam Date 2023

ઉમેદવારો GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર ભરતી 2023 ને લગતી મહત્વની તારીખો ચકાસી શકે છે.

EventsGPSC State Tax Inspector Exam Dates
GPSC State Tax Inspector prelims exam dateTo be Announced
GPSC State Tax Inspector mains exam dateTo be Announced

FAQs:-

GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટરની પસંદગી પ્રક્રિયા શું છે?

GPSC રાજ્ય કર નિરીક્ષકની પસંદગી પ્રક્રિયામાં બે તબક્કાઓનો સમાવેશ થશે: પ્રિલિમ્સ અને મેઇન્સ.

શું GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટરની ભરતી મુજબ ઇન્ટરવ્યુ પણ હશે?

ના, GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટરની ભરતીની નવીનતમ સૂચના મુજબ ઇન્ટરવ્યુનો કોઈ તબક્કો હશે નહીં.

GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર પરીક્ષાના પાત્રતા માપદંડ મુજબ વય મર્યાદા કેટલી છે?

સામાન્ય શ્રેણીના ઉમેદવારો માટે વય મર્યાદા 20-35 વર્ષ છે. વિવિધ શ્રેણીઓ માટે પણ અમુક છૂટછાટ આપવામાં આવે છે, તેના માટે ઉપરોક્ત લેખનો સંદર્ભ લો.

મેં B. A. સન્માન કર્યું છે, શું હું GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર પરીક્ષા માટે અરજી કરી શકું?

હા, ભારતની માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી ધરાવનાર કોઈપણ વ્યક્તિ GPSC સ્ટેટ ટેક્સ ઈન્સ્પેક્ટર પરીક્ષા માટે અરજી કરી શકે છે.

also read:-

Leave a Comment