આયુષ્માન મિત્ર ભરતી અરજી | Ayushman Mitra Bharti Registration 2023

Ayushman Mitra Bharti

Ayushman Mitra Bharti : આયુષ્માન ભારત યોજના 2023 (PMJAY) એ મોદી સરકાર દ્વારા દેશની વંચિત વસ્તીને સહાય કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલી એક વ્યાપક રાષ્ટ્રીય …

Read more

GDS Bharti 2023, ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી 2023 ફોર્મ ભરાવવાની શરૂઆત, અહીંથી કરો અરજી

GDS Bharti 2023

GDS Bharti 2023: ભારતીય ટપાલ વિભાગ હાલમાં ગ્રામીણ ડાક સેવકની જગ્યા માટે ભરતી કરી રહ્યું છે, જેમાં indiapostgdsonline.gov.in પર ઑનલાઇન અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવી રહી છે. …

Read more

GSPHC Bharti 2023 : ગુજરાત સ્ટેટ પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન ભરતી 2023, 15 જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

GSPHC Bharti 2023

GSPHC Bharti 2023 : ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડમાં રોજગાર મેળવવા માંગતા લોકો માટે, હવે આશાસ્પદ તકનો લાભ લેવાનો સમય છે. મહત્વાકાંક્ષી ઉમેદવારોને નીચે …

Read more