ખેડૂત આંદોલનઉપર નિબંધ લેખન ગુજરાતી

ખેડૂત આંદોલન (ચળવળ) પર નિબંધ.

કેન્દ્ર સરકારે સંસદના 2020ના ચોમાસુ સત્રમાં ખેડૂત ક્ષેત્રમાં સુધારા માટે ત્રણ કાયદાઓ રજૂ કર્યા હતા જે પછીથી પસાર કરવામાં આવ્યા હતા, જો કે, ખેડૂતોના જૂથો …

Read More

Famous Goddess temples of Gujarat

ગુજરાતના પ્રખ્યાત દેવી મંદિરો.

આપણા દેશ ભારતમાં, મા શક્તિ, મા દુર્ગાના ઘણા મંદિરો છે, જે હિન્દુઓની આસ્થાનું અંતિમ કેન્દ્ર છે. અહીં આ પોસ્ટમાં, હું તમને ગુજરાતના તમામ પ્રખ્યાત દેવી …

Read More

Ashapura Mata No Madh Gujarat.

Ashapura Mata No Madh Gujarat.

આશાપુરા માતા નો મઢ ગુજરાત. પરમમાયા મા પરમેશ્વરી, જગદ જનની મા જગદંબા, આદિ શક્તિ અન્નપૂર્ણા મા આશાપુરા, આપ સૌ વાચકોની આશા પૂર્ણ કરો, આ દેશદેવી …

Read More